Bli medlem i dag du også!
Årspris 150kr

Du trenge Ungdomslaget og Ungdomslaget trenge deg. Bli medlem å få VIPkort du og!

Fordeler: 50kr - 100kr rabatt på arrangement det er inngongspenger på og billigare weekendar
Ulemper: Ingen ting

Send navn, alder og adressa t Ungdomslagsmobilen: 905 97 150 eller post@iulage.no

Giro blir sendt i posten.